Subhanallah

Ahad, 28 Ogos 2011

SYAMAIL MUHAMMADIAH, karangan Imam Tirmizi

 BENTUK TUBUH RASULULLAH SAW.

1. Dalam satu riwayat yang bersumber dariAnas bin Malik J) r.a. diceritakan sebagai berikut:

Rasulullah saw. bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih buleh juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah (menjadi Rasul) dalam usia empat puluh tahun. Beliau tinggal di Mekah (sebagai Rasul) se puluh tahun dan di Madinah sepuluh tahun. Beliau pulang ke Rahmatullah dalam usia enam puluh tahun2). Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai duapuluh lembar rambut yang telah berwarna putih.3)

(Diriwayatkan oleh Abu Raja* Qutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.).


2. Demikian pula Anas bin Malik r.a. pernah bercerita perihal bentuk tubuh Rasulullah saw. sebagai berikut:

Rasulullah saw. mempunyai bentuk tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek serta bentuk tubuhnya bagus. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku dan kehitam-hitaman warnanya (rambutnya). Bila beliau berjalan, maka jalannya cepat.4)

(Diriwayatkan oleh Hamid bin M is'adah al-Bashri, yang didengar-nya dari 'Abdul Wahab as-Tsaqafi dari Hamid yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.).


3. Dalam riwayat lain yang bersumber dari al-Bara bin 'Azib r.a.5) diceritakan :

Rasulullah saw. adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang. Rambutnya yang lebat mencapai daun telinganya. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tiada seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan daripadanya.6)

(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar al-'Abdi, dari Muham-mad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari al-Bara bin'Azib r.a.).


4. Masih bersumber dari al-Bara bin'Azib r.a., ia mengungkapkan :

Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi, dengan mengenakan pakaian merah, yang lebih tampan dari Rasulullah saw. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi.7)

(Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Waki', dari Sufyan, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari al-Bara bin 'Azib r.a.).NOTA KAKI:

1). Anas bin Malik r.a. adalah Abu Nadhr Anas bin Malik al-Anshari al-Bukhari al-Khazraji. la tinggal bersama Rasulullah saw. dan membantu beliau selama sepuluh tahun. Dan ia merupakan shahabat yang paling akhir meninggal dunia di Bashrah, yaitu pada tahun 71 H.

2). Perawi menghilangkan bilangan satuannya dari puluhan (digenap-kan). Karena kebanyakan riwayat menyatakan bahwa Rasulullah saw. tinggal di Mekah sebagai Rasul 13 tahun, dan wafat pada usia 63 tahun.

3). Hadits yang serupa dikeluarkan pula oleh Bukhari pada bab "Sifat-sifat Rasulullah saw." dan pada bab "Pakaian". Sedangkan dalam Shahih Muslim terdapat pada bab "Keutamaan", dan dalam Sunan Tirmidzi, pada bab "Pakaian", Hadits no. 1754, bab "Manaqib", Hadits no. 3627. Nasai selain bab "Perhiasan".

4). Hadits yang serupa dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya, bab "Sifat-sifat Nabi saw." dan bab 'Pakaian". Pada Shahih Muslim terdapat pada bab "Keutamaan Nabi saw." perihal sifat rambut Rasulullah saw., Hadits no. 2338. Dalam sunau Tirmidzi, bab "Pakaian", Hadits no. 1754, juga dalam "Manaqib", Hadits no. 3627, dalam Sunan Nasai, bab. "Perhiasan" dan Imam Malik bab "Jami".
5). Ia adalah sahabat Nabi saw.

6). Hadits yang serupa terdapat pula dalam Shahih Bukhari, dan ( Shahih Muslim, pada bab "Keutamaan Nabi saw.", Hadits no. 2337, dlm Sunan Abu Daud, pada bab "Pakaian". Hadits no. 4072, juga terdapat dalam Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, Hadits no. 3699, dan pada Sunan Tirmidzi, Hadits no. 1724.

7). IbidTiada ulasan:

Catat Ulasan