Subhanallah

Selasa, 26 Mac 2013

JOM BELAJAR TAJWID 01


بسم الله الرحمن الرحيم

Hukum ن mati bertemu dengan huruf2 hijaiyah.


# 1 ) Hukum Izhar Halqi (إظهار حلقي )

ن mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini :

ح  خ  ع  غ  ه  ء

* hukum bacaannya adalah terang, jelas dan nyata, tak dengung


# 2 ) Hukum Idgham ( إدغام )

·       Perlu diingatkan, bahawa idgham ada 2 bahagian :-

1.   Idgham Ma `al Ghunnah (   إدغام مع الغنة )
2.   Idgham Bilal Ghunnah (إدغام بلا الغنة  )


(1)          Idgham Ma`al Ghunnah :-

ن mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini :-

ي  و  م  ن

·       Hukum bacaannya adalah wajib dengung.

(2)          Idgham Bilal Ghunnah :-

ن mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf ini :-

ل  ر

·       Hukum bacaannya adalah wajib dengung.


# 3 ) Iqlab (إقلاب  )

ن mati atau tanwin bertemu dengan 1 huruf ini :-

ب

·       Hukum bacaannya adalah memasukkan huruf م   ke dalam ن mati dan tanwin.
# 4 ) Ikhfak ( إخفاء )
ن  mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini :-

ت  ث  ج  د  ذ  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ف  ق  ك
·       Hukum bacaannya adalah wajib dengung.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan